Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.


Personvernerklæring

Hva er og hvordan behandler vi personopplysninger i iTet og slik påvirker det deg.

Hensikt

Personvernerklæringen beskriver hvordan iTet samler inn og behandler personlige data. iTet har gjennom sine verdier og lovmessige forhold en forpliktelse til å følge norsk personvernlovgivning og har egne prosedyrer og rutiner som innbefatter behandling av persondata.

Personlig informasjon som samles inn via skjema på dette nettstedet brukes kun til formål som er objektivt ment for å tilby iTets tjenester og til å utføre behandlingen i samsvar med personvernrettigheter og forskrifter, herunder behovet for å beskytte personlig integritet og privatliv og for å sikre at personlige data er av tilstrekkelig kvalitet. Behandlingen innebærer ikke automatisert beslutningstaking. iTet samlet også opplysninger om nettstedstrafikken gjennom bruk av informasjonskapsler: https://itet.no/informasjonskapsler/

iTet behandler også ulik personinformasjon i knytning til avtaler med våre kunder og for å kunne levere tjenester som er bestilt av våre kunder.

Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon til iTet, kan enkelte funksjoner eller tjenester være utilgjengelige eller kommunikasjon umulig. Behandling kan omfatte innsamling, justering, lagring, overføring og formidling eller en kombinasjon av dette.

Kategorier av personlige data

De personlige dataene som behandles av iTet er knyttet til ansatte, kunder og brukere hos kunder som iTet administrerer, leverandører, korrespondanse, henvendelser, besøkende på iTet nettsider, og data som inneholder personlig informasjon som kontrolleres av noen av de som er oppført.

iTet behandler personlige brukerdata på vegne av iTets kunder og personlige data der iTet er databehandler, som kan omfatter personopplysninger om ansatte og informasjon og vurderinger knyttet til andre kategorier av personopplysninger. Det er iTets politikk å begrense disse dataene til å kun inneholde kontaktinformasjon, og informasjon vedrørende aktiviteter iTet har utført i tilknytning til de berørte personer. iTet kan samle inn, lagre, bruke og overføre personlige data for spesielt uttrykte formål når brukeren besøker iTets internettside og kontakter vårt kundesenter. Slike formål er som regel daglig drift av systemet og kommunikasjon.

Prinsipielle regler

Ved behandling av personopplysninger vil iTet oppfylle sine forpliktelser overfor den opplysningene gjelder, offentlige myndigheter og kunder med hensyn til hvordan behandlingen utføres.

Vedrørende den registrerte personen er det bestemmelser i personopplysningsloven som fastsetter betingelsene for autorisering av behandlingen. Samtykke fra den registrerte personen er vanligvis tilstrekkelig autorisasjon. iTet er forpliktet til å gi informasjon til den registrerte personen og på forespørsel gi vedkommende tilgang til opplysningene. For å sikre at personopplysningene er av tilstrekkelig kvalitet, kan mangelfulle opplysninger bli korrigert. I henhold til offentlige myndigheter inneholder den gjeldende personvernloven en forpliktelse til å gi varsling og – for noen behandlinger -en forpliktelse til å oppnå en lisens. Når iTet yter tjenester til kunder som omfatter behandling av personopplysninger, kan en slik behandling kun skje når det foreligger et kontraktsmessig grunnlag for slik behandling.

For behandlingen i seg selv er iTet forpliktet med hensyn til datasikkerhet og intern kontroll. Organisasjonsmessige, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak skal gjennomføres for å sikre tilstrekkelig datasikkerhet. Tiltakene skal være i forhold til sannsynligheten for og konsekvensene av ethvert brudd på sikkerheten for å hindre tap av liv eller helse, økonomiske tap eller tap av omdømme og personlig integritet. Bruk av eksterne ressurser til å behandle personlige data kan være underlagt spesifikke bestemmelser i gjeldende personopplysninger. iTet vil slette personopplysningene når alle formålene ved behandlingen av den personlige dataen er oppfylt. Oppbevaringstiden for hver enkelt kategori av personlige data blir vurdert i lys av det praktiske, tekniske og av andre hensyn.

Hvem vi deler informasjon med

Informasjonen vil bli delt innenfor iTet AS under sikkerhetstiltak i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen. Du kan få en kopi av denne dokumentasjonen ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen

Informasjonen din i informasjonskapsler vil bli oppbevart i opptil 12 måneder, regnet fra datoen den ble innregistrert eller oppdatert. Brukerinformasjon knyttet til avtalemessige forhold oppbevares i kontraktstiden. iTet har en berettiget interesse av å oppbevare begrenset kontaktinformasjon får å kunne utøve forretningsmessige forhold så lenge dette er hensiktsmessig.

Tilsyn

For å bekrefte at iTets behandling oppfyller kravene for databeskyttelse og personvern, gjennomgår iTet tilsyn gjennom interne revisjoner ihht iTets standard revisjonsregime.

Vår kontaktinformasjon og dine rettigheter

Hvis du har spørsmål eller du ønsker å be om tilgang til eller retting av personopplysninger dine, kan du kontakte oss på kvalitet@itet.no /+4740000400. Du har rett til å sende inn en klage hvis du har bekymringer vedrørende måten personopplysningene dine blir behandlet på.

Hvis du velger det, kan du når som helst trekke tilbake samtykket til denne behandlingen. Vi vil deretter umiddelbart slette informasjonen din. I dette tilfellet, vennligst kontakt  kvalitet@itet.no

Du kan protestere mot at opplysningene dine behandles ved direkte markedsføring, profilering, automatisk beslutningstaking eller vitenskapelige og historiske forskninger og statistikker som blir utført og som inneholder dine personlige data. Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, vil du automatisk bli fjernet fra databasen og du vil ikke motta ytterligere markedsføringskommunikasjoner fra oss.

Du kan utøve din rett til å begrense behandlingen hvis du mener at dine personlige data er unøyaktige, at de ikke kan behandles basert på den legitime interessen nevnt ovenfor, at behandlingen skjer på ulovlig vis, og at det er nødvendig at den blir holdt for et eventuelt rettslig krav.
Du kan utøve din rett til å protestere mot den automatiserte beslutningstakingen eller profileringen, og/eller motta personlig assistanse ved å kontakte oss.
Du har rett til å motta dine data i et bærbart format: ta kontakt med  kvalitet@itet.no for å gjøre dette.

Klager

Klager kan rettes til  kvalitet@itet.no

 

Bodø 27.6.2018

Du har godtattikke godtattikke foretatt noen valg enda.