Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.


Din moderne arbeidsplass  

13. November 2019

Skrevet av Prosjektleder Jørgen Einejord. 

 

Den moderne arbeidsplass kan defineres i to ulike perspektiver: Hva kan du gjøre for at bedriften skal være mest mulig effektiv, og hvilke forventninger har de ansatte til bedriften. En strategi og beviste valg rundt disse spørsmålene er nøkkelen for å lykkes med digitalisering og gjøre de rette valgene for din bedrift.  

Hva er en moderne arbeidsplass? 

Det er mange artikler skrevet om «den moderne arbeidsplassen» og de store tankene du som bedriftsleder må gå gjennom for å definere din arbeidsplass. Det er ikke alltid like enkelt å omsette dette til hva som må gjøres hos deg. Vi har derfor prøvd å oppsummere noen av de elementene vi mener er en del av din moderne arbeidsplass. 

Sikkerhet 

Selv for små bedrifter så er det viktig å tenke gjennom sikkerhet. 2 dager uten tilgang til dine datasystemer, eller å miste en dags produksjon kan være svært uheldig. Vi i iTet ser stadig at bedrifter sliter med ulike angrep, svindelforsøk og bruk av bedriftens dataressurser.  

Sjekklisten under er en god start på å ta ett aktivt forhold til sikkerhet uten å tømme bedriften for ressurser: 

 • Sikre at alle maskiner kjører Windows 10 / macOS Mojave, og mottar jevnlige oppdateringer 
 • Backup av alle data gjennomføres jevnlig og til en annen plass enn der dataene er lagret 
 • Inngående epost sjekkes for trusler 
 • Nettverkstrafikk skannes for mistenkelig trafikk 
 • Tofaktorautentisering er aktivert for alle eksterne tjenester 

 

Kommunikasjon 

Kolleger, kunder, samarbeidspartnere og leverandører forventer at du er tilgjengelig når de har et behov, og antall eposter kan på dårlige dager langt overskride kapasiteten til den enkelte ansatte. Det anbefales å ha et bevist forhold til hvordan det skal kommuniseres i din bedrift. Under er Microsoft sitt forslag til hvilket medium som brukes når, men dette bildet må tilpasses din organisasjon. 

Brukeradopsjon 

Den største utfordringen når endringer skal implementeres er å få brukerne med på at det må gjøres endringer, og det må gis rom for å la teknologien modnes. De to figurene under skisserer to av utfordringene med å få brukeren over til en ny løsning.  

Figuren til venstre illustrerer forskjellen på en styrt og ikke-styrt endringsprosess. I begge tilfellene så vil endringene ha en negativ effekt på organisasjonen, og i en styrt endring så vil den negative effekten komme raskere fordi organisasjonen reagerer tidligere på endringen. Etter kun kort tid vil allikevel den styrte endringen vise sin styrke ved at de negative effektene reduseres og tiden det tar før endringen begynner å ha ønsket effekt er kortere.  

 

For din bedrift er det derfor viktig å tenke på følgende: 

 • Planlegg alle endringer godt før de iverksettes. 
 • Sørg for at de berørte er informert om endringen, og at du styrer forventningen til sluttresultatet. Dette innebærer å informere om at det vil være en periode med redusert effektivitet.  
 • Bruk tid på endringsledelse, herunder å finne de gode «endringsagentene» til å fremme endringen. Forskere ved NTNU har blant annet vist til at suksessen til endringsprosesser har nær sammenheng med hvordan mellomledere utøver sitt lederskap, og det kan derfor være lurt å ha et ekstra fokus på disse.  

 

 

Brukeradopsjon skjer i ulike faser, og dette er beskrevet i grafen til høyre. Et kontant kutt fra en teknologi til en annen er derfor vanskelig å oppnåUtfordringene i de ulike brukergruppene: 

 • Innovatørene vil være de som er villige til å gjøre en betydelig ekstra innsats for å ta i bruk ny teknologi, eksempelvis de som jobber med IT og digitalisering til daglig. Disse må overbevises om at teknologien representerer noe nytt og spennende.  
 • De tidlige brukerne i den neste fasen er de som gjør den egentlige testen av om teknologien fungerer for din organisasjon eller ikke. Disse vil være mindre villige til å akseptere en teknologi bare for de den er nye og spennende, de krever også at det er bedre enn det som var.  
 • Tidlig majoritet har begynt å bruke programmene og organisasjonen har da normalt akseptert at teknologien introduseres fordi den representerer en faktisk verdi. Fokus på brukeropplæring og «framsnakking» av teknologien 
 • For de to siste gruppene er det viktig å følge med på at overgangen fra gammel arbeidsmetodikk til ny metodikk ikke stopper opp eller begynner å reverseres. Dersom sterke personligheter i de siste gruppene klarer å holde fast på sine gamle metodikker for lenge så vil resten av organisasjonen måtte fortsette å forholde seg til den gamle metodikken i samhandlingen med disse personene, og det er da en fare for at de går tilbake til gamle vaner igjen.  

 

Få en gjennomgang av dine IT-løsninger!

Vi gir deg forslag på hvordan du kan flytte dine data til en skyløsning som er smartere og enklere enn dagens tradisjonelle IT-løsninger.

Kontakt oss på 40000400 eller fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale. Les mer om hvordan din data blir håndtert under våre personvernvilkår.

Relatert innhold