Vi leverer telefoni og mobil kommunikasjon.

Datapakker fra mobilleverandøren er blitt like viktig i dag som bredbåndet inn til virksomheten. Du klarer deg trolig ikke uten.

Kontakt oss om mobiltelefoni Kontakt oss om telefoni

Vi leverer talekommunikasjon via mobil, PC eller telefon


Mobiltelefoni

Datatrafikk over mobile enheter er for mange virksomheter blitt like viktig som internettlinjene. Vårt behov for å nå informasjon og data er stort og derfor er mobile løsninger å regne som en del av vår IT-infrastruktur.

iTet har et utstrakt samarbeid med Telia hvor legger til rette for at din virksomhet kan benytte 4G nettet til sikker datakommunikasjon og ikke minst taleløsninger. Vi kan tilby en bedre mobil hverdagTelia Norge logo med mobile sentralbordløsninger og smarte løsninger med Skype for Business.   Våre løsninger er tilpasset ulike bedrifters behov for mobilitet i hverdagen, hvor formålet er å gi bedre og mer tilpasset kommunikasjon og datatilgang.

Kontakt Stein Ove Johnsen på stein.ove.johnsen@itet.no eller +47 907 76 212 i dag for en prat om våre mobile kommunikasjonstjenester.

Telefoni

iTet leverer en rekke tjenester  innen telefoni basert på ulike plattformsløsninger.

Kontakt Alf Ragnar Bjørvik på alf.ragnar.bjorvik@itet.no eller telefon + 47 913 31 903 i dag for en prat om våre mobile kommunikasjonstjenester.

smartwoman