Lisensinnkjøp og riktig utnyttelse.

Innkjøp og forvaltning av programvarelisenser er en egen vitenskap. Vi har rådgivere som bistår fra innkjøpsprosessen til forvaltning og utnyttelse av lisensene.

La oss knytte forbindelse i dag

Programvareforvaltning


Velkommen til en oversiktlig vei for din lisenshåndtering.

iTet har et eget team med sertifiserte lisensrådgivere som håndterer lisens -og programvareforvaltningen for deg.

Vi i iTet har vært storkundeforhandler av Microsoftlisenser siden 1996 og har et fagteam innen lisens- og avtaleforvaltning som gjennom årene har opparbeidet seg en sterk kompetanse innen for området. Vi håndterer alle avtaletyper fra Microsoft, samt et bredt spekter av programvare fra andre aktører slik som Adobe, Citrix, Vmware, Trend, Symantec med flere.

Ved å legge din programvareforvaltning hos iTet får du tilgang til vår kompetanse knyttet til:

  • programvare- og lisensforvaltning.
  • sertifiserte lisensrådgivere.
  • online lisensbutikk og lisensoversikt.
  • verktøy som hjelper din virksomhet og ha kontroll på bruksmønster og lisensbeholdning.

Ingrid Therese Hågård
Ingrid er en av våre lisensrådgivere som med sin lange erfaring hjelper deg til en god lisensforvaltning.

Utfordringer

Lisensmodeller og lisenstyper er stadig i endring. Noe som gjør dette til et krevende område å sette seg inn i for mange. Dagens lisensbilde strekker seg fra skylisenser, driftslisenser til lisenser kun for lokal bruk. Alle disse kan erverves via ett sett ulike avtaleformer, som igjen har ulike rettigheter for betingelser.

Ta kontakt med oss på lisens@itet.no , så hjelper vi deg å kvalitetssikre at din virksomhet har den optimale avtale i henhold til deres bruksmønster.